Project De hond De baas..


YES!!.. Mijn eerste opdracht is binnen!!.. Na de zomer mag ik starten, als projectleider, met het project De hond De baas in de wijken Heechterp-Schieringen in Leeuwarden. In samenwerking met de gemeente, de Dierenbescherming, het sociaalteam, de buurtconciërge, wijkagent en stadstoezicht ga ik proberen diverse problematiek met betrekking tot honden in deze achterstandswijken terug te dringen. Vanmorgen met een enthousiaste groep mensen om tafel gezeten en de eerste stappen gezet. De komende weken ga ik inventariseren waar de wijkbewoners behoefte aan hebben en van daar uit zal ik een passend trainingsprogramma samenstellen welke voor een breed publiek toegankelijk zal zijn.

Featured Posts
Recent Posts