Visie op hondentraining

 

Er zijn in de loop der jaren diverse trainingsmethodes ontwikkeld, de één succesvoller dan de ander. Men is er daarbij steeds uitgegaan van het feit dat onze moderne huishond afstamt van de wolf. Na observatie van de - in gevangenschap gehouden- grijze wolf zijn deze methodes ontstaan. Echter, nieuw wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat onze hond helemaal niet van de ons nu bekende wolven afstamt, maar zijn oorsprong veel vroeger heeft liggen. Hoe de evolutie en de daarop volgende domesticatie van deze hondachtigen precies is gegaan zijn de meningen nog sterk over verdeeld. Er zijn meerdere modellen mogelijk, maar wat de ware is staat nog altijd niet vast. Zo moeten diverse wetenschappers, hondenkenners en auteurs zich momenteel verantwoorden voor hun uitspraken en boeken, worden complete trainingsmethode's naar het land der fabelen verwezen en is er binnen de kynologie een aardige ommekeer gaande. Het fenomeen hondentraining zal de komende jaren dan ook sterk veranderen.

 

Alice: “Voor nu blijf ik trouw aan mijn eigen inzichten en geef ik les* vanuit een gedachtengoed dat een hond leert door ervaring op te doen. Deze ervaringen kunnen zowel positief als negatief zijn en hebben grote invloed op datgene wat de hond in zijn hersenen opslaat en op het uiteindelijke gedrag van het dier. Het is dus aan ons als eigenaar/begeleider van de hond om hem of haar zo goed mogelijk door deze processen heen te helpen. Als men zich bewust opstelt als opvoeder en de hond leert hoe hij zich kan handhaven in onze drukke maatschappij, dan is de eerste stap naar succes gezet.. “

*Op dit moment is het bedrijf van Alice niet actief. Excuus voor het ongemak.

In beweging

Stilstand is achteruitgang, dus Alice is altijd in beweging. Op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, maar ook lichamelijk. Bewegen en buiten zijn is een gezonde basis voor lichaam en geest. Dit geldt  zowel voor mens als dier. Om mensen te motiveren en te laten ervaren hoe leuk wandelen met je hond kan zijn, organiseert ze regelmatig verschillende soorten wandelingen: de zogenaamde pack walks voor aangelijnde honden en wandelingen met losse honden in het bos.

 

Alice: “Elke hond zou de kans moeten krijgen om sociale omgang met soortgenoten te hebben. Vaak vinden mensen dit eng omdat ze niet goed kunnen inschatten hoe honden op elkaar reageren. Met de wandelingen wil ik mensen in de gelegenheid stellen om, onder begeleiding, positieve ervaringen op te doen en meer inzicht te krijgen in het gedrag van honden.”

 

Voeding

Als men het beste uit zijn hond wil halen zal men er ook het beste in moeten stoppen. Alice is dan ook groot voorstander van rauwe vlees voeding. De hond is een vleeseter, zijn spijsvertering is ingesteld op vlees en daardoor hoort hij ook vlees te eten.

Een hond die op natuurlijke wijze gevoerd wordt, is gezonder en veel beter in balans dan honden die door toedoen van een teveel aan plantaardige vezels en vetten, koolhydraten en suikers te dik, onrustig en hyperactief worden.

 

Alice: “We zijn ons allemaal bewust dat voeding terdege van invloed is op onze gezondheid, gemoedstoestand en gedrag. Toch eten onze honden veelal ongezond in de vorm van kunstmatig geproduceerde brokken en suikerhoudende snacks. Ik informeer u graag naar de mogelijkheden om uw hond op verantwoorde wijze te voeren.”